о нас

личный состав

 

 

Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը: Գործադիր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում է Դավիդ Ռուբիկի  Շանոյանը:                                                                

     Դավիդ Ռուբիկի  Շանոյան 
     գործադիր տնօրեն 

     Ծննդյան տարեթիվ՝ 26.02.1979թ․                                                                                                                                                           

     Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,, ք. Գավառ, Միքայելյան 36                                                                                                                                                                                                                                                     

     Կրթություն                                                                                                                                                                                                                         

     • Կրթությունը՝ 1996-2002թթ.ԿԳ նախարարության Գավառի պետական համալսարան «Տնտեսագիտական ֆակուլտետ» Ֆինանսներ և վարկ բաժին։                                                                   

     

 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

    Աշխատանքային գործունեություն


    

• 2006-2011թթ. - Հայաստանի գյուղացրական փոխօգնության բանկ կոոպերատիվ, «Գեղարքունիք» մասնաճյուղ՝ Վարկային գործակալ:
• 01.02.2011-01.12.2011թթ. - «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մասնաճյուղ՝ Վարկային գործակալ։
• 01.12.2011-18.11.2014թթ. «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ, «Վարդենիս» մասնաճյուղ՝ կառավարիչ։
• 18.11.2014-19.09.2017թթ. «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, «Մարտունի» մասնաճյուղ՝ կառավարիչ։
• 02.10.2017-08.01.2018թթ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Գավառ» մասնաճյուղ՝  կառավարչի տեղակալ, Վարկային բաժնի  պետ։
• 08.01.2018թ-15.10.2021թթ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Գավառ» մասնաճյուղ` կառավարիչ։
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Այլ                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ընտանեկան կարգավիճակը՝   ամուսնացած է , ունի երկու որդի։                                                                                                                                                                            


 
 Наша история

Начиная с 30-х годов прошлого столетия негативное воздействие на экосистему Севана было колоссальным. Понижение уровня воды, нещадное использование рыбных ресурсов, неконтролируемый вброс вредных веществ нанесли  озеру огромный ущерб. Нарушение экологического баланса привело к тому,


что из четырех эндемических подвидов севанского ишхана два – зимний ишхан и боджак – бесследно исчезли, а оставшиеся два – летний ишхан и гегаркуни – сохранились в незначительном количестве. Правительство Республики Армения в течение последних нескольких лет предпринимает ряд шагов, направленных на повышение уровня воды в озере и увеличение водных запасов, что очень важно для восстановления нарушенной экосистемы. 

далее

Наши цели

Своей деятельностью Фонд призван обеспечить реализацию следующих уставных целей: 

 

 

Восстановление запасов севанской форели;
 

 

Решение проблем, связанных с озером Севан.

далее

совет попечителей

 

Высшим органом управления и органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является попечительский совет. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством заседаний. Состав попечительского совета Фонда формируется решением Правительства РА. В состав  попечительского совета Фонда входят 9 членов. Члены попечительского совета Фонда:

 

                                                                     

далее

Законодательство

Закон Республики Армения “Об озере Севан”

Водный кодекс Республики Армения

Закон Республики Армения “Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан”.

Закон Республики Армения “Об особо охраняемых природных территориях”

далее