մեր մասին

Օրենսդրություն

Ստորև ներկայացված են այն հիմնական օրենքները, ՀՀ Կառավարության որոշումները և այլն, որոնցով առաջնորդվում է «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամը «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» համալիր ծրագրի իրականացման ընթացքում.
 

Սևանա լճի մասին օրենք


Ջրային օրենսգիրք

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենք

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենք

ՀՀ նախագահի 2013 թվականի հոկտեմբռրի 21-ի համար ՆԿ 180 - Ն կարգադրությունը Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի համար 1442 - Ն որոշումը Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի նախագծի պետական բնապահպանական ու անկախ տնտեսական փորձաքննությունների անցկացման և «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ» ստեղծելու, հիմնադրամի կանոնադրությունը և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին


ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի համար 238 - Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի համար 13-24 արձանագրային որոշումը Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի մասին


ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի համար 796 - Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 21-ի համար 877 - Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի համար 972 - Ա որոշումը «Սևանի իշխան» փակ բաժնետիրական ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի համար 1415 - Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի համար 44 - Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին


ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 16-ի համար 408 - Ա որոշումը «Սևանի իշխան» ՓԲԸ-ի կողմից 200 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը մինչև երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի համար 624 - Ն որոշումը Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամին կանոնադրական նպատակների իրականացման նպատակով անհատույց գումար տրամադրելու մասին

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի համար 645 - Ա որոշումը 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի համար 972 որոշման մեջ փոփոխություն մտցնելու և «Սևանի իշխան» փակ բաժնետիրական ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին 

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի N 292-Ա որոշումը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը,  հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար  ‹‹Սևան Ակվա››  ՓԲ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի N 328-Ն որոշումը  2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555- Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 474-Ա որոշումը  ‹‹Սևան Ակվա››  ՓԲ ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 473-Ն որոշումը Սևանա լճում էկոհամակարգի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 15-24 արձանագրային որոշումը 2014 թվականի ապրիլի 3-ի ՀՀ կառավարության նիստի  N  13 արձանագրության 24-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփողություն կատարելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 1221-Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Նորոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 438-Ն որոշումը 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 467-Ա որոշումը ներդրումային ծրագրի շրջանակներում  ‹‹Սևանի իշխան›› ՓԲ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 468-Ա որոշումը գերակաոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքըև (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար  ‹‹Սևանի իշխան››  ՓԲ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 11-ի N 492-Ա որոշումը ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ‹‹Սևան Ակվա›› ՓԲ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 809-Ա որոշումը ‹‹Սևանի իշխան›› ՓԲ ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 810-Ա որոշումը ‹‹Սևան Ակվա›› ՓԲ ընկերությանն առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին

 

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1340-Ն որոշումը 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-իN 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

Մեր պատմությունը

Սկսած 1930 ական թվականներից Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա մարդածին ազգեցությունը հսկայական է՝ կապված ջրի մակարդակի իջեցման, ձկնապաշարների անխնա օգտագործման և տարբեր աղբյուրներից լիճ արտանետվող վնասակար նյութերի հետ:

Ջրի մակարդակի իջեցումը հանգեցրել է իշխանի երկու ենթատեսակների` ձմեռային իշխանի և բոջակի բնական ձվադրավայրերի ոչնչացմանը, ինչի արդյունքում այս էնդեմիկ ձկնատեսակները իսպառ ոչնչացել են, իսկ ամառայինն ու գեղարքունի իշխանը պահպանվել են աննշան քանակությամբ: ՀՀ կառավարության կողմից վերջին տարիներին ձեռնարկվում են Սևանա լճի մակարդակի և ջրային պաշարների ավելացմանն ուղղված համալիր միջոցառումներ, որոնք բացառիկ կարևորություն ունեն լճի էկոհամակարգի վերականգնման համար:

ավելին

Մեր նպատակները

Հիմնադրամը իր գործունեությամբ կոչված է իրականացնելու հետևյալ կանոնադրական նպատակները.

 

Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնումը

 


Սևանա լճի հիմնախնդիրների լուծումը


ավելին

Հոգաբարձուների խորհուրդ

 

Հիմնադրամի բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է: Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Այն բաղկացած է 9 անդամներից և ձևավորվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են`


                                                                    


                                                                        

ավելին

Աշխատակազմ

The management of fund’s current activities is implemented by the executive director. The position of executive director holds Vardan Mamikonyan.

 

   David Shanoyan                                                                                                                                                                                                                                 
   Executive director
Ծննդյան տարեթիվ՝ 26.02.1979թ․Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,, ք. Գավառ, Միքայելյան 36                                                                                                                                                                                   

Կրթություն

Կրթությունը՝ 1996-2002թթ.ԿԳ նախարարության Գավառի պետական համալսարան «Տնտեսագիտական ֆակուլտետ» Ֆինանսներ և վարկ բաժին: 

ավելին

Ներքին իրավական ակտեր

1. Գործադիր տնօրենի 01.06.2018թ. № 18-Լ հրաման - Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի արտադրական և ֆինանսական կատարողական ցուցանիշների տրամադրման կարգը և ձևերը հաստատելու մասին(հրապարակվել է՝ 2018-06-07;13:30:11)

ավելին

ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ ՓԲԸ

«Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում Հիմնադրամը 2014թ-ին ստեղծեց «Սևանի իշխան» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթն է ‹‹Սևան Ակվա›› ՓԲԸ արտադրած իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների ապրանքային ձկան վերամշակումն ու իրացումը:

ավելին

ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ ՓԲԸ

Հիմնադրամը «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում 2015թ.-ին ստեղծել է «Սևան Ակվա» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթներն են իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների մանրաձկան արտադրությունը, և ապրանքային ձկան աճեցումը:

ավելին