մեր մասին

Մեր պատմությունը

 

Սկսած 1930 ական թվականներից Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա մարդածին ազգեցությունը հսկայական է՝ կապված ջրի մակարդակի իջեցման, ձկնապաշարների անխնա օգտագործման և տարբեր աղբյուրներից լիճ արտանետվող վնասակար նյութերի հետ: Ջրի մակարդակի իջեցումը հանգեցրել է իշխանի երկու ենթատեսակների` ձմեռային իշխանի և բոջակի բնական ձվադրավայրերի ոչնչացմանը, ինչի արդյունքում այս էնդեմիկ ձկնատեսակները իսպառ ոչնչացել են, իսկ ամառայինն ու գեղարքունի իշխանը պահպանվել են աննշան քանակությամբ: ՀՀ կառավարության կողմից վերջին տարիներին ձեռնարկվում են Սևանա լճի մակարդակի և ջրային պաշարների ավելացմանն ուղղված համալիր միջոցառումներ, որոնք բացառիկ կարևորություն ունեն լճի էկոհամակարգի վերականգնման համար:

Գաղտնիք չէ, որ դեռևս 1940-ականների սկզբից Սևանի իշխանի թվաքանակը սկսել էր նվազել, իսկ 1978 թվականին այն արդեն ընդգրկվել էր ԽՍՀՄ Կարմիր գրքում որպես անհետացող ձկնատեսակ: Չնայած ձկնորսության արգելքներին, այնուամենայնիվ, ներկայումս իշխանը զուրկ է բնական ինքնավերարտադրության հնարավորությունից:

Սևանա լճի այս և այլ հույժ կարևոր խնդիրների լուծման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2013թ-ի դեկտեմբերի 19-ին ստեղծեց «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և

ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամը, որն էլ իրականացնելու է կառավարության կողմից հաստատված «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրը»:

 

Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագիրը իր մոտեցմամբ տարբերվում է մինչ այս իրականացվածներից: Ծրագրով նախատեսված բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները ձևավորվելու են հիմնադրամի կողմից ստեղծված ընկերությունների տնտեսական գործունեության արդյունքում:

Այսպիսով, հիմնադրամը ստեղծվել է մի շարք հանրօգուտ նպատակներ իրականացնելու համար. Սևանա լճի էկոհամակագի վերականգնումը և պահպանումը, այդ թվում` էնդեմիկ ձկնատեսակների` գեղարքունի և ամառային իշխանի ենթատեսակների պաշարների վերականգնումը, սոցիալական խնդիրների լուծումը, երկրի տնտեսական աճի խթանումը՝ ձկնաբուծության և ձկնարտադրութան ամբողջական արժեղթայի կազմակերպմամբ:

Մեր նպատակները

Հիմնադրամը իր գործունեությամբ կոչված է իրականացնելու հետևյալ կանոնադրական նպատակները.

 

Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնումը

 


Սևանա լճի հիմնախնդիրների լուծումը


ավելին

Հոգաբարձուների խորհուրդ

 

Հիմնադրամի բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է: Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Այն բաղկացած է 9 անդամներից և ձևավորվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են`


                                                                    


                                                                        

ավելին

Աշխատակազմ

The management of fund’s current activities is implemented by the executive director. The position of executive director holds Vardan Mamikonyan.

 

   David Shanoyan                                                                                                                                                                                                                                 
   Executive director
Ծննդյան տարեթիվ՝ 26.02.1979թ․Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,, ք. Գավառ, Միքայելյան 36                                                                                                                                                                                   

Կրթություն

Կրթությունը՝ 1996-2002թթ.ԿԳ նախարարության Գավառի պետական համալսարան «Տնտեսագիտական ֆակուլտետ» Ֆինանսներ և վարկ բաժին: 

ավելին

Օրենսդրություն

Սևանա լճի մասին օրենք

Ջրային օրենսգիրք

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենք

ավելին

Ներքին իրավական ակտեր

1. Գործադիր տնօրենի 01.06.2018թ. № 18-Լ հրաման - Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի արտադրական և ֆինանսական կատարողական ցուցանիշների տրամադրման կարգը և ձևերը հաստատելու մասին(հրապարակվել է՝ 2018-06-07;13:30:11)

ավելին

ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ ՓԲԸ

«Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում Հիմնադրամը 2014թ-ին ստեղծեց «Սևանի իշխան» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթն է ‹‹Սևան Ակվա›› ՓԲԸ արտադրած իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների ապրանքային ձկան վերամշակումն ու իրացումը:

ավելին

ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ ՓԲԸ

Հիմնադրամը «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում 2015թ.-ին ստեղծել է «Սևան Ակվա» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթներն են իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների մանրաձկան արտադրությունը, և ապրանքային ձկան աճեցումը:

ավելին